e på Ringen kurhjem hadde kaptein Arne Hagtvedt opprettet KO, eller hovedkvarter. Fra denne posisjonen styrte han sitt kompani, og han hadde god oversikt over landskapet nedenfor.

Bildet ble tatt i 2015 i forbindelse med markering av trefningen på Lundehøgda. Vi ser oberstløytnant Geiner fra Garden og utsikten fra Ringen ned mot Vea og vegen som går nordover mot Riise gård. Dette var gamle Rv. 50. Fotograf: Frank Magnes

Bildet ble tatt i 2015 i forbindelse med markering av trefningen på Lundehøgda. Vi ser oberstløytnant Geiner fra Garden og utsikten fra Ringen ned mot Vea og vegen som går nordover mot Riise gård. Dette var gamle Rv. 50. Fotograf: Frank Magnes