Fenrik Hassel var sjef for den norske bombekastertroppen, som lå i stilling. Troppen hadde to bombekastere med kaliber 81 mm. Og 550 granater med rekkevidde på et par kilometer. Hassels menn skjøt granater inn på Vea og inn i den tyske bilkolonnen på rv. 50. Den første granaten landet kun 25 meter foran den første tyske bilen. Natt til 21. april ble det i tillegg satt inn et britisk bombekasterlag her. Dette bombekasterlaget gjorde liten nytte for seg fordi de kun hadde med seg røykgranater. Årsaken til det var at det var mye kaos ved lasting av de britiske skipene, og det førte til at bombekasterne og ammunisjonen ble lastet om bord på to forskjellige skip.

Legg merke til hvor snauhogd det var ved Kupstua under krigen. Herbergskaret. Foto: Knut Nordsveens samling.