Husene på Kupstua er i dag borte, men vi kan se grunnmuren i terrenget. Her hadde 1. geværkompani fra Infanteriregiment nr. 4 samlet stilling 20. april. Sjef kaptein Sigvart Pran.

Legg merke til hvor snauhogd det var ved Kupstua under krigen. Herbergskaret. Foto: Knut Nordsveens samling.