Sjefen for Dragonregiment nr. 2 (DR 2), oberst Jørgen Jensen, hadde sitt hovedkvarter ved Hagatun. Dette er en strategisk posisjon da det ligger nord for Åsmarka og sør for Lillehammer.