Her på høydedraget ca. 200 meter øst for Kvisla bruk står vi på gården Nysvea. Ved sørenden av låven satte fenrik Lars Gjøviken opp sin Colt-mitraljøse, og han hadde skuddfelt rett inn i vegen nedenfor. Gjøviken var troppssjef i 4. tropp i eskadronen. Vitner har forklart at det var sludd, regn og dårlig vær denne kvelden.

De tyske soldatene var kjappe med å få bombekastere i stilling, og de beskjøt Nysvea der hvor Gjøviken lå. Det førte til at Gjøviken måtte flytte seg opp i skråningen på nordsiden av gården. Trefningen ebbet ut ca. kl. 23, og da hadde granatene fra bombekasteren slått ut en hel vegg på Nysvea.

Tyskerne trakk seg tilbake, og nordmennene trakk seg tilbake til gården Sagen, nærmere Næroset. Tyskerne holdt seg i ro gjennom natten, og var klare til et nytt fremstøt neste morgen.

Ingen nordmenn falt her. På tysk side falt Oberschütze Valentin Krafczyk 20. april. Den 21. falt Oberleutnant August Matern ved Knuvlerud, midt mellom Kvisla og Sagen. Den 21. april falt også Gefreiter Erhard Born, Unteroffizier Ernst Heger og Unteroffizier Edmund Wamsbach. Vi vet at de tre sistnevnte falt et sted mellom Sagen og Åsmarka.

Vi ser skudd etter tyske våpen i taket på kjøkkenet på Nysveen. Foto: Frank Magnes.

Dette skapet stod i gangen bakenfor kjøkkenet på Nysveen. Fullt av tyske kulehull. Foto: Frank Magnes

Til venstre gården Nysveen hvor fenrik Gjøvikens mitraljøselag lå 21/4. Det var på denne gården at den ene veggen ble skutt vekk, mens beboerne var i rommet, dekket av den store gråsteinspeisen. Foto: Major Lyche. Til høyre: Skuddfelt for fenrik Gjøvikens mitraljøse. Tyskerne kom nede på veien. Kilde tekst og bilde: Krigen på Hedmark – Opland Dragonregiment i 1940 av oberst Jørgen Jensen 1947

Fra Gjøvikens stilling ved Nysveen. Foto: Frank Magnes.