Øst for vegen, nærmere Bøvra, lå 1. tropp fra Vang eskadron. Sjef for Vang eskadron var løytnant Kåre Winge, og sjef for 1. tropp var Anton M. Sølvberg.

Luftfoto over Arneberg, og vi ser hvor snauhogd det var i 1940. Foto: Knut Nordsveens arkiv. Markeringer for stillinger er lagt inn av Trond Hulleberg. I bakgrunnen ser vi sjøen Næra.