På nordmennenes venstre flanke lå en mitraljøsetropp fra Vang eskadron, i kanten av kulturbeitet der det heter Ulveslåtten. Sjef for denne troppen var fenrik Ragnvald Graff. Hver mitraljøsetropp hadde tre mitraljøser, og i tillegg hadde de en geværtropp.

Luftfoto over Arneberg, og vi ser hvor snauhogd det var i 1940. Foto: Knut Nordsveens arkiv. Markeringer for stillinger er lagt inn av Trond Hulleberg. I bakgrunnen ser vi sjøen Næra.