Ved gården på Arneberg var det en forretning, og i området her lå 2. tropp fra Vang eskadron. Sjef for denne troppen var løytnant Harald Vestheim.

Luftfoto over Arneberg, og vi ser hvor snauhogd det var i 1940. Foto: Knut Nordsveens arkiv. Markeringer for stillinger er lagt inn av Trond Hulleberg. I bakgrunnen ser vi sjøen Næra.