Ved plankestablene på sagtomta her på Arneberg var det Stange mitraljøseeskadron, med sin sjef Rittmester Bjart Ording som hadde sine stillinger. Mitraljøseeskadronen hadde vært i trefninger helt fra Strandlykkja den 14. april, og de begynte å bli slitne etter ei ukes slit. Det hadde vært dårlig vær med bløt snø og lite søvn. Men, de hadde fortsatt to oppegående tropper som gikk i stilling her. Ved sørenden på plankestablene gikk Per Engh i stilling. Han var først lagfører, og nå var han blitt troppssjef. De hadde seks mitraljøser til rådighet, og på den ene plankestabelen hadde troppen bygd mitraljøsa oppi plankestabelen. De bygde tak og kamuflasje over denne stillingen, og dessverre tok det fyr her under kamphandlingene. I tillegg til de to mitraljøsetroppene hadde de en geværtropp.

Luftfoto over Arneberg, og vi ser hvor snauhogd det var i 1940. Foto: Knut Nordsveens arkiv. Markeringer for stillinger er lagt inn av Trond Hulleberg. I bakgrunnen ser vi sjøen Næra.

Denne splinten fra tysk BK 105 mm ble funnet av Frank Magnes i september 2016 bakenfor stillingen til Stange mitraljøseeskadron ved Arneberg. På østsiden av veien vis a vis der den gamle butikken lå. Foto: Frank Magnes.

Denne splinten fra tysk BK 105 mm ble funnet av Frank Magnes i september 2016 bakenfor stillingen til Stange mitraljøseeskadron ved Arneberg. På østsiden av veien vis a vis der den gamle butikken lå. Foto: Frank Magnes.