Vest for plankestablene lå 3. tropp fra Vang eskadron. Dette var å betrakte som en utsatt og skummel stilling, og troppen skulle sikre flanken ned mot Næra. Troppssjef var løytnant Arne Lorentz Kopaas. Troppen var oppsatt med ski for patruljering.

Luftfoto over Arneberg, og vi ser hvor snauhogd det var i 1940. Foto: Knut Nordsveens arkiv. Markeringer for stillinger er lagt inn av Trond Hulleberg. I bakgrunnen ser vi sjøen Næra.