Da den tyske styrken ble stoppet på rv. 50 nedenfor Lundehøgda, gikk general Pellengahr inn i drivhuset på Vea. Han trengte å få en oversikt over situasjonen. Det han ikke visste var at Ulrich Eide lå klar med sitt maskingevær oppe ved Kupstua. Han hadde forhåndsinnstilt maskingeværet på drivhuset, og akkurat da Pellengahr stod der inne så brente Eide av ei salve. Det var nære på at Pellengahr endte sine dager inne i drivhuset på Vea.

Den tyske sjefen General Richard Pellengahr som nesten endte sine dager inne i drivhuset på Vea hagebruksskole. Han var øverstkommanderende for trefningene ved Lundehøgda og felttoget gjennom Gudbrandsdalen. Bilde tatt i 1942. Privat samling. Kristian Hosars arkiv.

Branntomt på Vea hagebruksskole. Vi ser Biri i bakgrunnen. Privat samling. Frank Magnes sitt arkiv.