I den bratte skråningen ovenfor Riise gård lå 4. tropp fra 1. gardekompani i stilling. De hadde skuddsektor rett inn i jernbanelinja og rv. 50. Det var sersjant Bøen som hadde kommandoen her. Vi vet med sikkerhet at Leutnant Karl-Heinz Horst falt på jernbanelinja, og han ble truffet i hodet av et skudd fra denne stillingen. Horst var troppssjef i andre kompani hos Maskingeværbataljon 13. I den norske stillingen lå blant annet gardist John Rise.

I steinskjæringen midt i bildet lå 4. tropp fra 1. gardekompani.

I steinskjæringen midt i bildet lå 4. tropp fra 1. gardekompani.

Fra jernbanelinja ser vi rett opp i stillingen til 4. tropp fra 1. gardekompani. Det var her Leutnant Horst gikk da han ble skutt fra den norske stillingen.