Denne stillingen i kjelleren på Øvre Kjos gård ble bemannet av sersjant Lidvard Kronen. Han hadde skytesektor rett ned på rv. 50 med forhåndsinnstilt mitraljøse, slik at han kunne treffe mål selv om det var mørkt. Det var akkurat det som skjedde da den tyske fronten kom kjørende ved 02 tiden natt til 20. april 1940.