Her i åsen nord for Kupstua var det 1. tropp fra 1. gardekompani som lå i stilling. Sjef for troppen var sersjant Ole J. Johannessen. I 1940 var det åpen skuddsektor ned mot rv. 50. I dag er det tett skog, og umulig å se ned på vegen. Denne stillingen ble gjenfunnet av Trond Hulleberg med metalldetektor i 2015.

Johannessens Colt-stilling ble funnet av Frank Magnes, Harald Sunde og Trond Hulleberg i mai 2015. Fotograf: Frank Magnes

Johannessens Colt-stilling ble funnet av Frank Magnes, Harald Sunde og Trond Hulleberg i mai 2015. Fotograf: Frank Magnes