Kaptein Sigvart Pran var sjef for 1. geværkompani som lå her 20. april. Kompaniet bestod av 1. tropp med fenrik Løkken, 2. tropp med fenrik Stormark og 3. tropp med fenrik Winther-Wilhelmsen.
En dragontropp fra Oppland Dragonregiment nr 2 (DR 2) hadde stilling øst for Kupstua 21. april. Det var oberst Jørgen Jensen som var sjef for DR 2. Troppen ble ledet av løytnant Lund, og disse kom inn hit 21. april. De avløste da 1. geværkompani.

Legg merke til hvor snauhogd det var ved Kupstua under krigen. Herbergskaret. Foto: Knut Nordsveens samling.