2019

17. august kl. 11:00 - Tur til Rauskjørbua - Møteplass på Hammarseterhøgda. Guide: Harald Sunde.

23. - 24. august - Innlandsmarkedet - Åpent hus på Garveriet med utstilling av kjøretøyer. I tillegg formidling på formidlingssenteret.

7. september kl. 10:00 - Åpent hus på Garveriet (Frivillighet markering).

7. september kl. 11:00 - Lundehøgda - I krigens fotspor - Møteplass Vea hagebruksskole. Guide: Harald Sunde.