Her langs vegen ved det gamle bedehuset plasserte tyskerne sine kanoner, som beskjøt Lundehøgda området den 20. april. Dette var felthaubitsere med kaliber 10,5 cm, leichte felthaubits 18 (lFH 18). Granatene slo ned nær de norske stillingene, og gjorde stor skade.


Knippetoppen øverst i Storgata i Moelv. På samme sted som fotografen stod en tysk kanon og skjøt mot Ring og Lundehøgda som sees i bakgrunnen. Stedet ble kalt Fønixtoppen med Fønix restaurant. Bilde fra Lions Club Ringsaker kalender Historiske bilder 2015


Tysk kanon 105 mm lFH18 (leichte felthaubitz), tilsvarende de som AR233 under Pellengahrs 196. divisjon brukte både ved Lundehøgda og oppover Gudbrandsdalen. Spesielt ved Kvam gjorde disse stor skade på sivile hus og engelske stillinger. Kanonen fikk nyere gummihjul i 1941. Vi ser at det er klinkede boksbein på kanonen, og det er det samme som kanonene hadde i 1940. Eier er Garveriet formidlingssenter i Moelv. Foto: Frank Magnes


Bildet er fra Strandlykkja. Vi ser en 105 mm lFH18 (leichte felthaubitz) med kaliber 10,5 cm. De to soldatene til høyre er begge offiserer. Soldat nummer tre fra høyre har hjelm fra første verdenskrig. Nummer to fra høyre er Oberleutnant og kan være batterisjefen. Han har sporer på støvlene. Vi ser tomhylser foran kanonen. Soldaten oppå kanonen er motorsyklist/ordonnans. Kanonen var opprinnelig trukket av hester, men de ble etter hvert motorisert. Foto: Rolf Mattes – AR233/196. divisjon. Kilde: Jonatan Myhre Barlien