Opptaksstilling for forsvarslinjen i Furnes ble etablert ved «Kvinneklinikken» på Furnesflåa av en styrke fra motormitraljøseeskadronen, ledet av eskadronens nestkommanderende Edvard Kalsveen hadde kommandoen. Stillingen ved vegkrysset nede ved vegkrysset til rv. 50. Stillingen ble utsatt for bombekasterild, og dragon Bjarne John Lien falt.