Her lå 3. tropp fra 1. gardekompani med sin troppssjef fenrik Ole Edvardsen Bergseth. Troppen dekket både rv. 50 og bygdevegen som går rett foran stillingen. Troppen ble utsatt for både artilleriild og bombekasterild. Dette førte til at de til tider måtte søke dekning i skogen lenger bak stillingen. I løpet av kampene ble alle mitraljøsene ødelagt av granatsplinter, og huset som lå rett ved siden av stillingen ble skutt i brann. På kvelden den 20. april ble troppen trukket tilbake til gården Lier.  

Denne stillingen ble funnet av Frank Magnes og Trond Hulleberg i mai 2015. Fotograf: Frank Magnes