Aktuelle bøker som handler om felttoget i 1940 

Lansert 2020

Kampene i Gudbrandsdalen 1940

Kampene i Gudbrandsdalen 1940 (dessverre utsolgt)
Minnesund - Gudbrandsdalen, Dombås - Åndalsnes
Frank Magnes Innbundet Bokmål
Militærhistorisk bibliotek
Da tyskerne angrep den 9. april 1940 ble norske styrker mobilisert i store deler av Norge. På grunn av senkningen av Blücher klarte Kongen og Regjeringen å rømme Oslo og reise nordover til Hamar, Elverum og til slutt Åndalsnes. I samme område som de flyktet satte den norske hæren opp en voldsom motstand mot den tyske framrykningen. Kampene raste med store tap på begge sider. Etter hvert ankom også den britiske hjelpen, men den var langt dårligere enn forventet. Boken tar for seg kampene fra Minnesund nordover mot Lillehammer, gjennom alle tettstedene i Gudbrandsdalen til Dombås og til slutt til Åndalsnes. Masse tidligere ukjente bilder, personberetninger og nytegnede kart gjør denne boken helt unik.

Foredrag om boken kan ses på https://www.youtube.com/watch?v=kMfSVr-55XE 

--------------------------------------------------------------------------

Lansert 2022

Boka handler om det tyske felttoget på strekningen fra Ullern bro sør for Skarnes, via Kongsvinger, gjennom Glåmdalen, forbi Elverum og oppover Østerdalen. Under operasjon «Weserübung» og overfarten fra Tyskland til Norge ble det store tap for de tyske styrker, da flere skip ble torpedert. Dette førte til at tyskerne måtte foreta omdisponeringer underveis. Kampfgruppe West med Oberst Laendle og General Pellengahr gikk langsmed Mjøsa og oppover Gudbrandsdalen, og parallelt gikk Kampfgruppe Ost med Oberst Fischer fra Skarnes til Kongsvinger, og videre gjennom Glåmdalen og Østerdalen. Handlingen i denne boka har fokus på Kampfgruppe Ost sin fremmarsj, og trefningene mot de underlegne norske styrker. Målet var raskest mulig å ta seg til Trondheim. Boka tar for seg enkeltmennesker, både sivile og militære. Her ser man nytten av det Frivillige Skyttervesenet og de norske Lotter, som gjorde en strålende innsats. Det er et eget kapittel som omhandler de tyske falne soldatene. 
Det er også egne kapitler om trefningene ved Østre Æra, Ulvåa og Grøndalen de første dagene i mai 1940. Her kom det inn nye tyske tropper fra Maskingeværbataljon 4 og 14. Kampene i de to dalførene bør sees i sammenheng da det var tyske soldater fra 196. Division, som kjempet i begge dalførene under felttoget i april 1940. Boka er rikt illustrert med kart og bilder fra 1940 og i dag. På den måten skal det være lett for leseren å finne igjen stedene hvor det var trefninger.

Frank Magnes
Forfatter og arkivar

Skarpsnoberget 13
2390 Moelv
Mobil: 994 26 775

fomagnes@online.no