Her lå 2. tropp fra 1. gardekompani med sin troppssjef sersjant Lidvard Kronen. De hadde tre mitraljøser, en plassert inne i låven, en plassert i kjelleren på våningshuset og den siste under stabburet. Fra denne stillingen hadde troppen gode skuddfelt ned mot tømmersperringene på rv. 50. Allerede fredag kveld før det ble mørkt rettet sersjant Kronen mitraljøsene inn for å skyte mot sperringene på vegen. Kl. 02.30 kunne de høre fremrykkende motorsykler som stoppet opp på vegen. De åpnet ild og kulene traff motorsyklene. Tyskerne har selv beskrevet dette i sine rapporter.