Vang eskadron forsvarte en linje fra Mjøsa over Furnes kirke til Rv 50. Stillingen ble angrepet av en tysk hjulrytteravdeling på formiddagen fredag 19. Etter at Stange eskadron måtte trekke ut på grunn av flyangrep, kom Vang eskadron også under ild fra tyske styrker i Nydalen. Kåre Winge i eskadronssjefens bil ble beskutt i Langbakken. Winge fikk tak i en motorsykkel og klarte å varsle alle avdelingene som kom seg ut i tide.

Edvard Kalsveen

Medaljene til Edvard Kalsveen

Kart som viser forsvarslinja fra Furnes/Nydalen og ned til Jessnes ved Mjøsa