Vegbrua og jernbanebrua i Moelv ble sprengt 19. april kl. 20. Senere på kvelden ankom deler av den tyske styrken, som hadde rykket fram gjennom Ringsaker. Kl. 23.30 ankom en ny styrke, maskingeværbataljon nr. 13, som var overført fra Danmark med båter. De ankom Akershuskaia i Oslo den 18. april om kvelden, lastet ut gjennom natta, og startet turen nordover på morgenen. Været var dårlig med regn og sludd. Målet for tyskerne var å ta seg raskest mulig til Trondheim, men sprengningen gjorde at tyskerne ble forsinket. Maskingeværbataljon nr. 13 fikk med en gang ordre om å angripe nordover mot stillingen på Lundehøgda. De krysset Moelva ved 02 tiden natt til 20. april, og kom i kamp på Ring ca. kl. 02.30. Kilde: Ringsaker historielag

Like sør for brua lå forretningen til Dehli, og i 2024 er det bilforretning her. Inntil den gamle steinmuren gravla tyskerne sine falne i feltgrav, før de ble flyttet til Ringsaker kirke, og senere til Ekeberg og Alfaset i Oslo.


Jernbanebrua og vegbrua i Moelv. Bildet er tatt etter sprengning og trefningen ved Lundehøgda, og viser sivile på vegbrua med den sprengte jernbanebrua i bakgrunnen. Foto: Asbjørn Svarstads samling.

Jernbanebrua i Moelv etter sprengning 19. april 1940

Tog med godsvogner og konduktørvogn kjører over restaurert bru i Moelv 

Passasjertog fra Vy som kjører over den samme brua 7. juni 2024. Foto: Frank Magnes


Vi ser to tyske navn. Schütze Paul Krause og Hauptmann Klinkenberg. Dama på bildet er ukjent. Fotoeier: Bjørn Moldal


Slik ser det ut i 2023 der hvor feltgrava ble opprettet. Foto: Frank Magnes 2023


Den samme feltgrava ved Dehli, og vi ser at fire tyskere er lagt ned her. Fotoeier: Bjørn Moldal


Her ser vi at tyskerne begraver en av sine falne i ei kiste i feltgrava ved Dehli. Fotoeier: Bjørn Moldal