Da den tyske styrken ble stoppet på rv. 50 nedenfor Lundehøgda, gikk general Pellengahr inn i drivhuset på Vea. Han måtte få en oversikt over situasjonen. Det han ikke visste var at Ulrich Eide lå klar med sin mitraljøse oppe ved Kupstua. Han prøveskjøt mitraljøsa mot drivhuset, for å se om han traff. Akkurat da stod Pellengahr inne i drivhuset, og han fortalte at glasset sprutet rundt ørene på han da kulene traff, og at han lett kunne ha endt sine dager der.

Under kampene ble hovedhuset på Vea skutt i brann av den norske bombekasteren ved Kupstua. Ordren til dette ble gitt av løytnant Johannessen, som var troppssjef i 1. tropp i 1. gardekompani. Han hadde observert at tyske styrker hadde inntatt hagebruksskolen, og skjulte seg i husene der. På søndag ettermiddag parkerte også maskingeværbataljon nr. 13 bilene sine inne på hagebruksskolen. Den norske bombekasteren fikk inn en fulltreffer i en av bilene på rv. 50, og bilen ble totalt ødelagt. Kilde: Ringsaker historielag.


Den tyske sjefen General Richard Pellengahr som nesten endte sine dager inne i drivhuset på Vea hagebruksskole. Han var øverstkommanderende for trefningene ved Lundehøgda og felttoget gjennom Gudbrandsdalen. Bilde tatt i 1942. Privat samling. Kristian Hosars arkiv.


Branntomt på "Vea hagebruksskole". Vi ser Biri i bakgrunnen. Privat samling. Frank Magnes sitt arkiv.

I dag heter skolen: Norges grønne fagskole - Vea