I andre etasje på Ringen kurhjem hadde kaptein Arne Hagtvedt opprettet sin kommandoplass. Fra denne posisjonen hadde han god oversikt over landskapet. Planen var at kompaniene skulle ha kontakt via telefon, og derfor valgte han Ringen kurhjem som base. Problemet var at hovedtelefonledningen gikk under jernbanebrua i Moelv, og da den ble sprengt den 19. ble alt telefonsamband brutt. Troppene kjempet derfor mot de mål de selv kunne se.

Bildene ble tatt i 2015 i forbindelse med markering av trefningen på Lundehøgda. Vi ser oberstløytnant Geiner fra Garden. Fotograf: Frank Magnes


Vi ser utsikten fra Ringen ned mot Vea og vegen som går nordover mot Riise gård. Dette var gamle Rv. 50. Fotograf: Frank Magnes