Vang eskadron fikk i oppdrag å sinke en fremrykning langs rv. 50. De ønsket å opprette stilling ved Hovehøgda på beiteområdet ovenfor Farberg gård. I 1940 var det Knut sin oldefar Kolbjørn Skjønsby som eide gården. Han nektet Vang å opprette stilling med begrunnelse at gården kom til å bli beskutt. I dag er det Knut Erling Røhnebæk som eier gården.
Vang eskadron etablerte da en sperrestilling på Hovehøgda med en sikring av bygdevegen ved Gaven. Det kom ikke til noen trefning på Hovehøgda. Derimot ble det en kort trefning ved Gaven.

På bakketoppen lå en styrke fra Vang eskadron. Her hadde de god oversikt nedover vegen. På dette stedet kom det ikke til noen trefning.

Fra sperrestillingen er det god oversikt nedover vegen, og vi ser Farberg gård til venstre i bildet.

Farberg gård 2024

Kart over stillinger