Vang eskadron opprettet en ny sperrestilling ved Vinju gård. Kåre Winge var nå usikker på hva som skjedde langs vegen over Åshøgda og dro for å søke kontakt med Stange eskadron. Han kjørte gutua opp til Samsal. Idet han kom fram og så ned på Åshøgdvegen fikk han til sin store overraskelse se en tysk motorsykkel kjøre i retning Ringsaker kirke. Overraskelsen var stor fordi dette betydde at Stange eskadron var trukket ut. Kort tid etterpå fikk de se en tysk personbil komme kjørende, og i all hast gikk de i stilling og åpnet ild. Bilen ble truffet og stanset. Her falt bataljonssjef Klinkenberg og hans adjutant Schilling. Kort tid etterpå hørte Winje at det ble åpnet ild ved Vinju. I full fart returnerte han og kom i skuddlinjen og ble lettere såret. Styrken trakk ut i full fart i Ringsaker kirke, og deretter over Ringsaker stasjon mot Åsmarka.


Vi ser Samsarjordet i bakkant, og den norske mitraljøsen stod i skogkanten bak bjørka som står ved den parkerte bilen. Foto: Frank Magnes 2023


Fra Vinju sør for Ringsaker kirke. Bildet er tatt mot sør fra Samsarjordet ved Bakkeli mot Hagastugutua, og vi ser "Rømmegrøthaugen" i høyre billedkant. Ei norsk mitraljøse skjøt fra der hvor bildet er tatt, og mot tyske styrker som kom sørfra da de befant seg mellom svingen og den parkerte bilen på bildet. Det var skog på jordet bakenfor bilen som er parkert til venstre. Foto: Frank Magnes 2023