Kl. 03.15 natt til 21. april ankom 11 britiske soldater fra 148. Infanteribrigade. De hadde gått i land i Åndalsnes den 18. april., og de ankom til gården Sæter. Bombekasterlaget overtok stillingen til det norske bombekasterlaget ved Kupstua. Britene opprettet en stilling med et Boys antitank gevær i vegkrysset Ulvengutua/rv. 50 med skuddsektor sørover på rv. 50. Det andre Boys geværet ble plassert i Ringenskaret.


Bilde av Boys antitankgevær


Bilde av Boys antitankgevær


Kartutsnitt med plassering av Boys antitankgevær i Ringenskaret. Kilde: www.norgeskart.no


Kartutsnitt med plassering av Boys antitankgevær i svingen nord for Rise gård. Kilde: www.norgeskart.no