Den norske motormitraljøseeskadronen hadde lagt seg i stilling på en liten høyde rett syd for Buvika. Den tyske styrken kom imidlertid så raskt på dem at eskadronen måtte trekke seg i full fart tilbake til Arneberg, hvor den neste hovedstillingen var opprettet. Motormitraljøseeskadronen hadde gjort sitt for denne gang, og ble transportert på lastebiler tilbake til Nermo hotell på Øyer.

Her ved Buvika opprettet tyskerne snart ny stilling for sine haubitsere, som beskjøt området Åsmarka kirke. De trodde åpenbart at nordmennene hadde sin neste stilling der.