Under kamphandlingene søndag den 21. april plasserte tyskerne sine kanoner og gikk i stilling inne i 12-stein ringen. Herfra kunne de lettere skyte inn i de norske stillingene på Lundehøgda og over Mjøsa til Biri. Det var fra denne stillingen at tyskerne beskjøt de norske kanonene ved gården Onstad på Biri. De beskjøt også norske lastebiler som fraktet britiske soldater nordover. En granat landet på lasteplanet på en av bilene, og drepte de britiske soldatene samt den norske sjåføren. Disse ligger begravet på Biri kirkegård.

Tysk granat med hylse og splint, kaliber 10,5 cm. Granater av denne typen ble brukt av de tyske kanonene, leichte Felthaubits 18 (lFH 18).

Bildet er fra Strandlykkja. Vi ser en 105 mm lFH18 (leichte felthaubitz) med kaliber 10,5 cm. De to soldatene til høyre er begge offiserer. Soldat nummer tre fra høyre har hjelm fra første verdenskrig. Nummer to fra høyre er Oberleutnant og kan være batterisjefen. Han har sporer på støvlene. Vi ser tomhylser foran kanonen. Soldaten oppå kanonen er motorsyklist/ordonnans. Kanonen var opprinnelig trukket av hester, men de ble etter hvert motorisert. Foto: Rolf Mattes – AR233/196. divisjon. Kilde: Jonatan Myhre Barlien