Den 21. støttet artilleriet på Biri kampene på Lundehøgda. Det ble skutt i alt ca. 70 granater, og det var i hovedsak tre mål som ble beskutt. De oppdaget en liten tysk styrke som rykket fram langs Mjøsstranda ved Ring stasjon og disse ble beskutt og trakk seg tilbake. Neste mål var en større tysk styrke som samlet seg ved Herberg gård. Det ble da skutt mot gården, og det forsinket den tyske framrykningen med ca. to timer. Under denne beskytningen ble låven på Herberg skutt i brann. Tidlig på ettermiddagen observerte man tyske styrker som gikk opp Lille Amliskar for å omgå den norske stillingen. Disse ble også beskutt. Observasjonsposten for batteri Jahren befant seg i kirketårnet på Biri.

Kanon 1 stod nedenfor Onset gård. Her stod kanonen da den avfyrte skudd mot området ved Lundehøgda. GPS 60.93508, 10.64675. Kanonen ble flyttet til en ny posisjon i løpet av trefningen ved Lundehøgda. Da ble den stående ved en låve mellom dagens gamleveg og E6. Låven ble revet i 1980. GPS 60.93753, 10.64612 

Kanon 2 stod ved Fremstad, ca. rett over hodet på bilistene på E6 i dag. GPS 60.93343, 10.65262

Kanon 3 stod ved Skulhusodden. GPS 60.91795,10.66332


Kart som viser stillingene til det norske artilleriet som var oppstilt på vestsiden av Mjøsa. Dette var kanoner fra 4. feltbatteri fra Feltartilleriregiment nr. 2 (AR 2) med sjef major Hans Kristian Jahren og sjef kaptein Rolf Christophersen. Kanonene var av typen Felthaubitzer 7,5 cm 1901. Oppgaven var å skyte inn mot Ring området da tyskerne viste seg.


Oversikt som viser hvor de norske stillingene var plassert i området Ring og Lundehøgda. Foto: Frank Magnes. Posisjoner markert av Trond Hulleberg.


Feltkanon kaliber 7,5 cm. M/1901 Rheinische. Samme type som AR 2 brukte under felttoget. Kilde: FMU


Dronebilde tatt fra posisjon kanon 1 ved Onset gård, med skuddsektor mot Lundehøgda og Ring. Foto: Trond Hulleberg

Dronebilde tatt fra posisjon kanon 3 ved Skulhusodden, med skuddsektor mot Lundehøgda og Ring. Foto: Trond Hulleberg