Sjefen for Dragonregiment nr. 2 (DR 2), oberst Jørgen Jensen, hadde sitt hovedkvarter ved Hagatun. Dette er en strategisk posisjon da det ligger ved et vegkryss nord for Åsmarka og sør for Lillehammer. Utpå kvelden den 20. kom brigader Morgan, sjef for de engelske styrker, sammen med oberstløytnant German til Hagatun. Dagen etter, den 21., skulle German komme med to kompanier og bombekastere for å støtte nordmennene. Oberstløytnant German var engelsk, selv om navnet indikerer noe annet.

Generalmajor Hvinden Haug og oberst Jensen