Minnesteinen over løytnant Sven Holmsen, født 08.02.1913. Holmsen var bataljonsadjutant i bataljon Torkildsen. Han falt her 21. april under nærkamp med tyske soldater som kom opp Herbergskaret og rundt Amliskaret. I et begrenset område rundt minnesteinen kom det til nærkamp mellom norske og tyske soldater.

På norsk side falt løytnant Sven Holmsen. I tillegg falt fem mann fra 4. gardekompani. Det var Mads Berg, Petter Brenden, Salve Eieland, Frithjof Bjerknæs Jacobsen og Julius Didrik Svarterud. Gardeveteran Paul Kristian Aulie falt også her.

På tysk side falt det mange soldater, men det er vanskelig å fastslå eksakt antall. Vi vet at tyskerne mistet 12 mann fra sitt 6. kompani fra Infanteriregiment nr. 345, og det var dette kompaniet som omgikk de norske styrkene via Amliskaret og havnet i denne nærkampen.

 
Løytnant Holmsen falt 21. april. Privat samling. Fotograf: Frank Magnes 2017.