Her på Smestad står minnesteinen over de falne og drepte i Ringsaker i april 1940.


Her er navn på 15 norske falne soldater på ei fastmontert plate.

Paul Kristian Aulie
soldat, født 1912 i Eidsvoll. Tilhørte Infanteriregiment nr. 4. Ble hardt såret i kamp 21. april og døde på Lillehammer sykehus 24. april. Gravlagt i Oslo.


Mads Berg
gardist, født 11. november 1918 på Hegra. Tilhørte 4. gardekompani. Falt i kamp 21. april. Gravlagt på Hegra.


Petter Brenden
gardist, født 26. april 1918 i Øvre Eiker. Tilhørte 4. gardekompani. Falt i kamp 21. april. Gravlagt i Øvre Eiker.


Rolf Eichinger
gardist, født 13. mai 1921 på Lillestrøm. Tilhørte 1. gardekompani. Ble hardt såret i kamp den 20. april, og ble liggende på Lillehammer sykehus til sin død den 26. april 1942. Gravlagt i Oddernes.


Salve Eieland
gardist, født 18. april 1919 i Evje. Tilhørte 4. gardekompani. Falt i kamp 21. april. Gravlagt i Iveland.


Sven Holmsen
løytnant, født 8. februar 1913 i Åmot. Instruktør ved Krigsskolen. Gjorde egentlig tjeneste som bataljonsadjutant, men overtok 21. april som kompanisjef, midt under trefningen fordi kompanisjefen ble såret. Ble truffet av en kule like etter at han kom fram til stillingen, og døde like etter. Gravlagt i Oslo.


Frithjof Bjerknæs Jacobsen
gardist, født 22. april 1918 i Glemmen. Tilhørte 4. gardekompani. Falt i kamp 21. april. Gravlagt i Ringsaker. Han er den eneste som ble gravlagt her etter kampene ved Lundehøgda som fortsatt ligger i sin grav. Foreldrene var nazisympatisører, og ville ikke ha sin sønn hjem.


Erik Martin Devold Løken
gardist, født 11. januar 1919 i Ålesund. Tilhørte 1. gardekompani. Falt i kamp 20. april. Gravlagt i Ålesund.


Karl Olaves Mørk
gardist, født 20. oktober 1919 i Øvre Sandsvær. Tilhørte 4. gardekompani. Etter at kamphandlingene på Lundehøgda var over, oppholdt han seg på Sæter gård til begynnelsen av mai. Deretter forsvant han sporløst og hans skjebne er aldri avklart. En teori er at han druknet da han tok seg over den dårlige mjøsisen på veg hjem.

Johannes Andreas Hauge
fenrik, født 16. januar 1914 i Sel. Gjorde tjeneste som frivillig avdelingslege i Ringsaker eskadron under Opland Dragonregiment. Ble truffet av skudd fra et tysk fly mens han ledet en Røde kors-merket hjelpeplass på gården Håkenåsen.


Peder Johansen
Artillerist født 9. januar 1913. Falt 21. april ved Åsmarka kirke.


Kaare Roko
Dragon født 3. mars 1918. Fra Løten. Hardt såret av et vådeskudd fra en engelsk soldat ved Arneberg og døde 26.april.


Kaare Juliussen Smestad
dragon, født 29. juli 1916 i Grue. Tilhørte Stange mitraljøseeskadron, Opland Dragonregiment. Ble hardt såret i kamp ved Bergshøgda den 19. april og døde på Hamar sykehus den 21. april. Gravlagt i Grue.


Julius Didrik Svarterud
gardist, født 10. september 1918 i Skoger i Vestfold. Tilhørte 4. gardekompani. Falt i kamp 21. april. Gravlagt i Iveland.


Ole Olafsen Thorud, Artillerist født 18. mars 1918. Falt 21. april ved Åsmarka kirke.Disse platene med de falne og drepte er montert på bautaen. Foto: Frank Magnes


Her er navn på 22 drepte sivile på ei fastmontert plate:


Magne Berglund,
skoleelev, født 24. januar 1928 i Ringsaker. Ble skutt av tyskerne 21. april da han sammen med familien søkte tilflukt i skogen like ovenfor gården Bøversveen, sør for Arneberg. Gravlagt i Åsmarka.

Bernt Børresen
gårdsarbeider, født 26. januar 1877 i Ringsaker. Bodde på husmannsplassen Nøen under Kolstad. Ble skutt da tyskerne kom dit 19. april. To andre ble også skutt samme sted, mens tre ble såret. Gravlagt i Veldre.

Lina Fossen
husmor, født 13. juni 1902 i Ringsaker. Ble skutt den 21. april da tyskerne skjøt mot huset på Fossen gård. Etterpå satte tyskerne fyr på huset. Gravlagt i Ringsaker.

Magne Havik
røkter, født 6. april 1920 i Ringsaker. Var den 20. april på veg til sitt hjem ved Ring. Han kom inn i skuddlinjen og ble senere funnet død. Gravlagt i Ringsaker.

Andreas Johansen
føderådsmann, født 10. februar 1864 i Ringsaker. Bodde på gården Haugen dit tyskerne kom ved midnatt 21. april. Alle som var i huset, 11 personer, søkte tilflukt i kjelleren. Tyskerne skjøt ned i kjelleren, slik at alle ble tvunget opp og ut av huset. Ute på gårdsplassen skjøt tyskerne mot dem, men utrolig nok ble bare Andreas Johansen drept. Før tyskerne dro videre, satte de fyr på fjøset og låven på gården. Gravlagt på Brøttum.


Peder Kristoffer Kaulum
kreaturhandler, født 29. mai 1906 på Lillestrøm. Svigersønn av Ole Sæther. Tatt til fange og henrettet samtidig med ham den 21. april.

Sigrid Libæk
husmor, bosatt i Ringsaker, født 13. januar 1904 i Fåberg. Gikk den 22. april forbi gården Øvre Alm i Brøttum sammen med sin mann da tyskerne skjøt etter dem. Sigrid Libæk ble truffet og døde en time senere. Mannen ble tatt til fange. Gravlagt på Brøttum.


Inger Marie Mathisen
husmor, bosatt i Ringsaker, født 8. juni 1893 i Østre Toten. Da tyskerne kom til gården Sønsteby den 21. april, forsøkte hun å gjemme seg bak låven. Ble oppdaget og skutt. Etterpå skjøt de tyske soldatene alle dyrene på gården og satte fyr på fjøs og låve. Gravlagt i Ringsaker.


Aksel Nygård
gårdsarbeider, født 29. april 1891 i Ringsaker. Oppholdt seg den 20. april på plassen Akervold ved Moelv da stedet plutselig ble omringet av tyske soldater. De skjøt mot våningshuset, og et av skuddene antente en mjølpose som stod på kjøkkenbenken. Nygård tok fatt i posen og løp ut for å slokke varmen. På trappa ble han skutt og drept. Gravlagt i Ringsaker.


Aksel Nysveen
smed, født 24. april 1903 i Ringsaker. Ble den 21. april, sammen med sin bror Torvald, tatt til fange etter at tyskerne hadde skutt gjennom vinduet i huset hans. De to ble plassert på en åpen lastebil. I en sving falt Aksel Nysveen av, noe som ble oppfattet som fluktforsøk, og han ble øyeblikkelig skutt. Gravlagt i Ringsaker.


Johanne Rusten
husholder, født 27. januar 1882 i Sør-Fron. Skutt 21. april på gården Smestad. Samtidig skjøt tyskerne gårdbrukeren Iver Tofte og hans to sønner. Johanne Rusten ble funnet i våningshuset. Gravlagt i Ringsaker.


Helmer Skaugen
agronom, født 3. desember 1912 i Ringsaker. Tatt til fange samtidig som Ole Sæther og henrettet sammen med ham den 21. april. Gravlagt i Ringsaker.


Ole Smedstuen
fabrikkarbeider, født 27. september 1881 i Ringsaker. Oppholdt seg på samme sted som aksel Nygård. Etter at Nygård var skutt, kastet tyskerne en håndgranat inn gjennom et vindu. Alle som var i huset flyktet ut på gårdsplassen. Ole Smedstuen ble da beordret til å gå nedover jordet med armene over hodet. En tysk soldat gikk etter ham og skjøt ham ned på kort hold. Gravlagt i Ringsaker.


Martinus Sveadalen
småbruker, født 2. desember 1908 i Ringsaker. Ble stoppet av to tyske soldater på motorsykkel da han var på veg opp til gården Havik på Brøttum. Etterpå ble Sveadalen funnet skutt. Gravlagt på Brøttum.


Ole Sæther
gårdbruker, født 23. desember 1873 i Ringsaker. Ble 21. april tatt til fange av tyskerne nord for Ring. Ble sammen med flere andre henrettet av tyskerne. Gravlagt i Ringsaker.


Peder Sæther
gårdbruker, født 17. desember 1899 i Ringsaker. Sønn av Ole Sæther. Tatt til fange og henrettet samtidig med ham den 21. april. Gravlagt i Ringsaker.


Astrid Mildrid Thomassen
husmor, født på Nes 4. november 1911. Skutt 19. april samtidig med Bernt Børresen. Gravlagt på Nes.


Per Johannes Thomassen
født 10. mars 1937 på Nes. Skutt samtidig med Bernt Børresen og moren Astrid Thomassen. Ble dødelig såret og døde senere på dagen på Hamar sykehus.


Iver Tofte
gårdbruker, født 17. mars 1861 i Sør-Fron. Ble skutt på gården Smestad den 21. april. Tyskerne skjøt samtidig hans to sønner og husholderen på gården. Det var ingen vitner til det som skjedde. Likene ble dagen etter funnet på forskjellige steder på gården. Iver Tofte ble funnet på gårdsplassen. Gravlagt i Ringsaker.


Jon Tofte
gårdsarbeider, født 25. juli 1882 i Sør-Fron. Skutt 21. april, samtidig med faren Iver Tofte. Jon Tofte ble funnet i våningshuset. Gravlagt i Ringsaker.


Petter Tofte
drosjesjåfør, født 15. juni 1887 i Sør-Fron. Skutt 21. april, samtidig med faren Iver Tofte. Petter Tofte ble funnet i stallen. Gravlagt i Ringsaker.


Ragnar Wold
pølsemakerlærling, født i Veldre 24. april 1923. Hadde sammen med familien forskanset seg i kjelleren under trefningene i Brumunddal 19. april. Var oppe igjen et ærend, angivelig for å se etter katten. Ble truffet av en granatsplint. Døde på Lillehammer sykehus 24. april. Gravlagt i Veldre.


Foto av minneplatene: Frank Magnes