Kåre Winge var redd for at tyskerne også kunne komme langs bygdevegen til Gaven og de etablerte en stilling der. Winge fikk rett, og tyskerne kom i denne retningen, og det ble en kort trefning ved Bedehuset. Etter dette trakk Winge sin styrke tilbake til stillingen ved Vinju.

Vegkrysset ved Rennbergveien/Rørsvegen. Det gamle bedehuset lå utenfor venstre bildekant langsmed Rørsvegen. 
På bakketoppen var det god utsikt nedover vegen, hvor den tyske styrken kom. Det ble en kort trefning mellom en styrke fra Kåre Winge og tyske soldater på dette stedet.