Etter at den tyske styrken hadde tvunget nordmennene på retrett, ble hovedstillingen i linje 2 ved Arneberg besatt. Det ble opprettet en sperrestilling på vegen her like nord for brua over Bøvra. Sperringen ble åpnet for å slippe gjennom den siste norske styrken som var på full fart mot Arneberg, med tyskerne like bak. Det var så vidt de fikk tid til å stenge sperringen før spissen på den tyske styrke stod her.

Ved Arneberg lå nordmennene i stilling i en halvmåne. Området ved Arneberg var åpent kulturlandskap. Sett fra Arneberg var det et sagbruk på nordmennenes høyre flanke, og her var det mange plankestabler. Vest for plankestablene lå 3. tropp fra Vang eskadron. Ved plankestablene lå Stange mitraljøseeskadron. Ved gården på Arneberg var det en forretning, og i området her lå 2. tropp fra Vang eskadron. På nordmennenes venstre flanke lå mitraljøsetroppen fra Vang eskadron, i kanten av kulturbeitet der det heter Ulveslåtten. Litt lenger øst for mitraljøsetroppen, nærmere Bøvra, lå 1. tropp fra Vang eskadron. Bakenfor Arneberg lå en reservetropp fra Vang eskadron sitt stabskompani.


Her var vegsperringen ved Arneberg. Den gamle løa er nå falleferdig, og nesten borte. Foto: Frank Magnes