Ved Arneberg lå en sperrestilling på linje fra Bøvre, over vegen og vestover i retning Næra. Vi kan se på luftfoto over Arneberg med inntegnede stillinger. Sjef for Vang eskadron var løytnant Kåre Winge. Sett fra brua over Bøvra ser vi fra øst og vestover:

·         Stilling 1. tropp fra Vang eskadron lå nærmest Bøvra, og sjef for 1. tropp var Anton M. Sølvberg.

·         Deretter lå en mitraljøsetropp fra Vang eskadron, i kanten av kulturbeitet der det heter Ulveslåtten. Sjef for denne troppen var fenrik Ragnvald Graff. Hver mitraljøsetropp hadde tre mitraljøser, og i tillegg hadde de en geværtropp.

·         Ved gården på Arneberg var det en forretning, og i området her lå 2. tropp fra Vang eskadron. Sjef for denne troppen var løytnant Harald Vestheim.

·         Ved plankestablene på sagtomta på Arneberg var det Stange mitraljøseeskadron, med sin sjef Rittmester Bjart Ording som hadde sine stillinger. Mitraljøseeskadronen hadde vært i trefninger helt fra Strandlykkja den 14. april, og de begynte å bli slitne etter ei ukes slit. Det hadde vært dårlig vær med bløt snø og lite søvn. Men, de hadde fortsatt to oppegående tropper som gikk i stilling her. Ved sørenden på plankestablene gikk Per Engh i stilling. Han var først lagfører, og nå var han blitt troppssjef. De hadde seks mitraljøser til rådighet, og på den ene plankestabelen hadde troppen bygd stilling til mitraljøsa oppi plankestabelen. De bygde tak og kamuflasje over denne stillingen, og dessverre tok det fyr her under kamphandlingene. I tillegg til de to mitraljøsetroppene hadde de en geværtropp.

·         Vest for plankestablene lå 3. tropp fra Vang eskadron. Dette var å betrakte som en utsatt og skummel stilling, og troppen skulle sikre flanken ned mot Næra. Troppssjef var løytnant Arne Lorentz Kopaas. Troppen var oppsatt med ski for patruljering.

·         Bakenfor Arneberg lå en reservetropp fra Vang eskadron sitt stabskompani.

Britiske forsterkninger kom fra Åndalsnes, og ble lastet ut på Fåberg og Lillehammer stasjoner. Ca. kl. 15.30 den 21. april kom to kompanier og en bombekastertropp til Arneberg, opplastet på lastebiler. Et av kompaniene skulle avløse Vang eskadron mellom Næra og Arneberg, og et kompani skulle avløse Stange eskadron ved Arneberg. Bombekastertroppen ble satt inne nedenfor Fleskerud, oppsatt med kun røykgranater! Britenes ammunisjon gikk til havets bunn da ammunisjonsbåten «Cedarbank» ble torpedert på veg til Åndalsnes.

Det var mens britene holdt på å laste ut at menig Lawrence ble truffet av en granatsplint og falt. Han var den første brite som falt i kamp mot tyske landstyrker under 2. verdenskrig.

Dessverre var det et skudd fra en britisk soldat som drepte Kaare Roko i området vest for 3. tropp hos Vang.

 

Luftfoto over Arneberg, og vi ser hvor snauhogd det var i 1940. Foto: Knut Nordsveens arkiv. Markeringer for stillinger er lagt inn av Trond Hulleberg. I bakgrunnen ser vi sjøen Næra.


Denne splinten fra tysk BK 105 mm ble funnet av Frank Magnes i september 2016 bakenfor stillingen til Stange mitraljøseeskadron ved Arneberg. På østsiden av veien vis a vis der den gamle butikken lå. Foto: Frank Magnes.