Stange mitraljøseeskadron opprettet sperrestilling mellom gårdene Stolvstad og Ås. Her var det ingen trefning.


Bilde av opptakestilling bekenfor sperrelinjen Stolvstad gård - Ås gård


Samme sted i dag