På Svartungstad var de sivile til stede, men på Sæter hadde de evakuert til gården Monssveen. Karene fra Svartungstad ble ført ned til bygdevegen, og der møtte de karene fra gården Sæter som tyskerne hadde tatt til fange da de melket kyrne i fjøset. De fem karene ble skutt bakfra med pistol. Fire mann ble drept. Martin Skaugen var den eneste som overlevde henrettelsen. Han vred på hodet fordi han ville se tyskeren som skjøt ham, og skuddet gikk da skjevt inn. Han lå så rolig han kunne helt til tyskerne forsvant. Ole Sæther var også i live etter henrettelsen, men han døde mens han ventet på at Martin Skaugen skulle hente hjelp.


Oversiktsbilde som viser retterstedet, og gårdene Sæter og Svartungstad


Minneplate over drepte sivile ved Svartungstad:
Tyskerne utførte den kanskje verste handlingen under hele felttoget her. Fem sivile ble henrettet hvorav en av dem overlevde. Privat samling. Fotograf: Frank Magnes 2017.


Martin Skaugen overlevde på mirakuløst vis da han ble skutt i nakken ved Svartungstad. Foto: Toril Mathisens samling, datter.


Helmer Skaugen ble drept med nakkeskudd nedenfor Svartungstad. Foto: Knut Nordsveens samling.


Ole Sæther ble drept med nakkeskudd nedenfor Svartungstad. Foto: Knut Nordsveens samling.


Peder Sæther ble drept med nakkeskudd nedenfor Svartungstad. Foto: Knut Nordsveens samling.

I tillegg ble Peder Kaulum også drept med nakkeskudd nedenfor Svartungstad. Dessverre finnes ikke bilde av Kaulum.