Det krigshistoriske formidlingssenteret, som er ett av de aller første lokalt i Norge, er bygd opp av en rekke elementer som viser krigshandlingene i Ringsaker våren 1940. Audiovisuelle presentasjoner, i tillegg til tablåer og gjenstander fra kampene, formidler på en lett tilgjengelig og spennende måte hva som skjedde under kamphandlingene.

Det er en sal i Garveribygningens andre etasje som er pusset opp og gjort om til formidlingssenter.
Allerede når man kommer opp trappa til andre etasje og begir seg innover korridoren mot historielagets lokaler, blir man møtt med prologen til kampene i Ringsaker, fotografier av hendelsene i Oslofjorden, da Blücher ble senket, av regjeringens flukt fra hovedstaden, og ankomsten til Hamar.
Vel inne i salen møter man selve hovedutstillingen. En modell laget av Ole Nashaug viser hvor kampene foregikk, samtidig som man kan få opplysninger om det enkelte treningsstedet på en skjerm. Bevæpnede «soldater» i helfigur viser hvordan de framsto for 75 år siden. En liste over de sivile som ble myrdet under kamphandlingene på Hedmarken fyller en egen vegg og gir grunnlag for refleksjon.
En tro kopi av en norsk skytestilling på Lundehøgda er bygd opp. Videre finner de besøkende en tro kopi av et kjøkken anno 1940, med kjellerlemmen hvor medlemmene av husstanden gjemte seg da tyskerne kom.