Tidlig på morgenen kom det en tysk styrke på ca. 15 soldater opp til Nysvea. De tok da med seg Torvald og Aksel Nysveen som fanger, og de ble kastet bakpå en lastebil.

De ble holdt som fanger hele dagen. Den norske styrken trakk seg ut fra Næroset og Buvika ved 13 tiden, slik at hendelsen med Aksel Nysveen skjedde etter dette. Fangene ble først kjørt nordover i en buss i retning Åsmarka kirke, og senere på kvelden ble de enda en gang plassert bakpå en lastebil for å bli transportert sørover igjen. Bussen var rekvirert av tyskerne i Oslo, og kom fra Skøyen bilselskap merket «Petrine Nilsen».

Da lastebilen passerte stedet der minnesteinen står, falt Aksel av lasteplanet. Det var montert et maskingevær oppå lastebilen, og tyskerne trodde at Aksel prøvde å rømme. Han ble da skutt på bakken der han lå i yttersvingen etter å ha falt av. Det er her som minnesteinen står, og henrettelsen skjedde mellom kl. 18 og 19 på kvelden 21. april. Sønnen til Aksel, Ole Asbjørn, har fortalt at det ble avfyrt syv skudd, og fem av dem traff. Aksel Nysveen var født 24. april 1903 i Ringsaker.


Aksel Nysveen i sivil. Han ble drept av tyske soldater. Foto: sønn Ole Asbjørn Nysveen.


Minnestein på stedet hvor Aksel Nysveen ble drept. Foto: Frank Magnes 2016.