Under tilbaketrekningen fra Furnes ble løytnant Kalsveen og styrken fra motormitraljøseeskadronen frakjørt ved «Kvinneklinikken». Styrken tok seg da til fots i retning mot Brumunddal. Motorsykkelordonnans Leif Hagen stod ved Buttekvern mølle, og observerte de tomme bilene som kjørte forbi. Uten sikring kjørte han sørover på motorsykkel for å lete etter Kalsveens styrke. Dette var et vågestykke da det ikke var egne styrker mellom han og tyskerne. Ved Mørkved gård fikk han se Kalsveen og hans menn i fullt firsprang oppe på et beite. Resolutt dro han tilbake til Buttekvern mølle hvor det stod en lastebil. Vegen var smal, og han klarte ikke å snu lastebilen som stod med fronten nordover. Tiden var knapp, og han rygget hele vegen til Mørkved går hvor Kalsveens styrke var kommet ned til vegen, de kastet seg på lasteplanet og i full fart bar det inn til Brumunddal. Idet de dro slo tyske kuler inn i vegkanten.

Framme ved Buttekvern mølle etablerte Kalsveen umiddelbart en mitraljøsestilling med oversikt over rv. 50. (Stillingen lå i skråningen der hvor dagens bensinstasjon ligger). Ikke lenge etter kom en motorsykkel med sidevogn fulgt av en Opel personbil kjørende. Idet de nærmet seg bebyggelsen kjørte motorsykkelen til side, og Opelen kjørte først mot stillingen. Kalsveen beordret ild på 60 meters hold. Bilen ble gjennomhullet, Unteroffizier Ernst Krüger ble drept, og de to tyske soldatene på motorsykkelen stupte i dekning i veggrøfta. Kalsveen sprang fram og tok begge de tyske soldatene til fange, kjørte til Veldre stasjon for å få de avhørt.

I Brumunddal lå eskadron Bækkevold og Ringsaker eskadron i forsvarsstilling bakenfor elva Brumunda. Ringsaker eskadron lå i en stilling fra Sveum og ned mot rv. 50. Eskadron Bækkevold lå mellom rv. 50 og jernbanen. Ingen av disse kom i kamp. Avtalen var at begge avdelingene skulle trekke ut på signal ved å tute i bilene. Dette fungerte bra med unntak av et lag som lå nede mot Mjøsa. Laget hørte aldri noe signal og oppdaget plutselig at tyskerne hadde passert elva. De var derved avskåret, men sjåføren var en dristig kar, og de kjørte over isen, kom seg til Nes og kjørte videre til Hersaugkrysset lenger nord på rv. 50. Idet de nærmet seg Hersaugkrysset så de at tyskerne også hadde kommet dit. Eneste veg videre var å krysse isen på Mjøsa ved Mengshoel, om Lillehammer og ned til Åsmarka, hvor de fikk kontakt med sin avdeling igjen!

Etter ildoverfallet i Brumunddal – to tyskere ble tatt til fange.


Unteroffizier Ernst Krüger satt i denne bilen og ble drept av maskingeværild fra Edvard Kalsveen.