Her i den bratte skråningen lå 4. tropp fra 1. gardekompani i stilling. De hadde skuddsektor rett inn i jernbanelinja og rv. 50. Det var sersjant Bøen som var troppssjef og hadde kommandoen her. Denne troppen stanset den videre framrykningen nordover, og tyskerne trakk seg tilbake og tok dekning i kjelleren på grønt hus. Fra denne stillingen ble det også åpnet ild mot 1. tropp i 2. kompani til maskingeværbataljon nr. 13 som rykket fram på jernbanelinja for på den måten å komme seg forbi de norske stillingene. Da troppen ble slått i bakken av mitraljøseilden ved Ring stasjon falt den tyske troppssjefen Leutnant Karl-Heinz Horst på jernbanelinja. Troppen hadde fått tildelt en ekstra mitraljøse fra tropp 1, ledet av sersjant Brynjar Hammer. Kilde: Ringsaker historielag.

I denne stillingen falt Erik Martin Devold Løken fra Ålesund.


I steinskjæringen midt i bildet lå 4. tropp fra 1. gardekompani.


Fra jernbanelinja ser vi rett opp i stillingen til 4. tropp fra 1. gardekompani. Det var her Leutnant Horst gikk da han ble skutt fra den norske stillingen.