Ca. kl. 07 på morgenen den 21. april kom tyskerne på nytt oppover vegen mot Kvisla bruk. De fortsatte forbi Kvisla bruk med et kompani oppsatt med 37 mm. kaliber panservernkanoner (PAK) med en skuddrekkevidde på 600 meter. Den tyske styrken som gikk mot Åsmarka, bestod av tredje bataljon fra Infanteriregiment nr 362 Wittenberg. I tillegg et batteri med tre lette felthaubitser kaliber 10,5 cm fra AR 233 under ledelse av Hauptmann Ritter von Hollidt.

Det var motormitraljøseeskadronen fra Dragonregimentet med sin sjef rittmester Johan M. Aamoth som ble lagt i sørenden av Næra, med oppdrag å stanse tyskerne. I området ved Sagen gård lå fenrik Lars Gjøviken og løytnant Edvard Kalsveen med sin styrke. I tillegg hadde de fått 3. tropp fra Ringsaker eskadron under ledelse av fenrik Hegje. Det var en maskingeværskytter hos Hegje som ikke klarte å la være å trykke på avtrekkeren altfor tidlig.

Nordmennene hadde opprettet stillinger ved Sagen fordi det var fare for at tyskerne kunne avansere opp i lia ovenfor Kvisla gård i retning Ellefsæterhøgda. På denne måten kunne de klare å omgå Næroset.

Men, på grunn av at stillingen var røpet så gikk ikke tyskerne i «rottefella» denne gangen heller. Tyskerne kom seg opp på jordet nedenfor Kvisla gård og åpnet raskt ild. Det kom til en heftig mitraljøsekamp, og ved 11 tiden satte tyskerne inn med artilleriild fra haubitserne og sine 37 mm. panservernkanoner. Ved 13 tiden måtte nordmennene foreta retrett, og de trakk seg tilbake til Buvika der hvor dagens Byggmakker ligger.


Kula gikk gjennom fjøset på Sagen, inn i boligen på småbruket og smalt deretter inn i peisen. Inne satt mor og far, men ble ikke truffet. Foto: Frank Magnes.


Kulehull inn i veggen på første bygning på Sagen. Foto: Frank Magnes.


Den gamle forretningen til Harby i Næroset med Næren sjø i bakgrunnen. Privat samling. Frank Magnes.


Forskansning på gårdsplassen til Harby i Næroset. Privat samling. Frank Magnes.


Luftfoto av Næroset med forretningen til Aksel Harby midt i bildet. Til høyre Sagen og i bakgrunnen Buvika. Privat samling. Frank Magnes