Etter trefningene langs rv. 50 og Åshøgda skulle styrkene gå i stilling i Åsmarka. Siste avdeling var Vang eskadron som etter trefningene ved Vinju kjørte vegen over Ringsaker stasjon over Tandeskogen mot Næroset. Det begynte å mørkne, og idet de kom inn i Tandeskogen viste det seg at flere sivile biler evakuerte samme veg. En sivil bil hadde kjørt bensintomt, og en annen bil hadde forsøkt å passere og kjørte i grøfta. Vegen var nå helt sperret og etter Vang eskadrons kolonne kom tyskerne på kloss hold. Snarrådig tok Kåre Winge og rittmester Tancred Ibsen med seg en styrke ut i skogen og åpnet ild mot tyskerne. Mørket begynte å falle på, og tyskerne trakk seg tilbake. Dermed kunne man løse trafikkorken og avdelingen kom seg i løpet av natta fram til sin neste stilling i Arneberg ved Åsmarka.

Stolpen er plassert ved dette skiltet. Det er ikke mulig å vite nøyaktig hvor det var trafikkork denne aprildagen i 1940.