Da Stange mitraljøseeskadron trakk nordover etablerte de en midlertidig stilling på Bergshøgda, fra Berg gård til Bergdal landhandleri. Stillingen ble besatt av løytnant Sørensen med sin tropp. Troppen kom under intens bombekasterild, og løytnant Sørensen måtte skifte stilling. Idet han kom ut av den gamle stillingen landet en granat rett inn der de akkurat hadde befunnet seg, og messinghylsene suste i alle retninger. Troppen klarte å trekke seg ut i tide for å gå inn i nye stillinger lenger nord.


Bergshøgda med ny E6 til venstre, og til høyre gamle rv50 som fører til Brumunddal. Foto: Frank Magnes


Bergshøgda med ny E6. Utenfor høyre bildekant går gamle rv50 som fører til Brumunddal. Foto: Frank Magnes