Under kampene brukte tyskerne Kilde skole som venteområde. Fra skolen skjøt tyskerne på flere hus i nærheten. Mens tyskerne var på Kilde satte de fyr på fire hus som brant ned til grunnen, blant annet butikken til kjøpmann Haugen.

«Aksel Nygård, gårdsarbeider, født 29. april 1891 i Ringsaker. Oppholdt seg den 20. april på plassen Akervold ved Moelv da stedet plutselig ble omringet av tyske soldater. De skjøt mot våningshuset, og et av skuddene antente en mjølpose som stod på kjøkkenbenken. Nygård tok fatt i posen og løp ut for å slokke varmen. På trappa ble han skutt og drept. Gravlagt i Ringsaker. 


Ole Smedstuen, fabrikkarbeider, født 27. september 1881 i Ringsaker. Oppholdt seg på samme sted som aksel Nygård. Etter at Nygård var skutt, kastet tyskerne en håndgranat inn gjennom et vindu. Alle som var i huset flyktet ut på gårdsplassen. Ole Smedstuen ble da beordret til å gå nedover jordet med armene over hodet. En tysk offiser som gikk etter ham, trakk pistolen etter 50 meter og skjøt ham ned på kort hold. Gravlagt i Ringsaker». Kilde: Ringsaker historielag


Historisk kart fra 1956 som viser 12-stein ringene øverst og Kilde skole nederst. Kilde: www.1881.no

Historisk kart fra 1956 som viser Kilde skole. Kilde: www.1881.no