Det verste som skjedde i Brumunddal, var da tyskerne kom frem til Bergshøgda og gikk i stilling med sine kanoner på garden Sollerud. Fra denne høyden kunne man se rett ned i Brumunddal. Tyskerne åpnet ild med 10,5 cm kaliber kanoner og beskjøt bebyggelsen i sentrum. En granat slo ned i Bro bilverksted som tok fyr og brant ned. Folk ble livredde og tok dekning i sine kjellere, deriblant familien Wold som hadde flyktet ned i gråsteinskjelleren. Ragnar ville ta seg opp av kjelleren for å se til katta som hadde fått kattunger. Akkurat da han kom opp, slo en tysk granat ned i grøfta utenfor, og Ragnar ble truffet av en splint. Dessverre døde han av skadene. Kilde: Ringsaker historielag