Kaptein Arne Hagtvedt hadde tatt over som sjef for den norske styrken her. Kompanisjef var løytnant Jarle Dagfinn Valle, og dette var et sammensatt kompani. Det bestod av to tropper med restene fra 4. gardekompani etter at de ble tatt til fange ved Eidsvoll, samt en tropp dragoner ledet av løytnant Lund. De to troppene fra gardekompaniet ble ledet av troppssjefene sersjant Lia og sersjant Magnussen. Det var ca. 20 mann i hver av de tre troppene. Sersjant Lia og sersjant Magnussen gikk fram og la seg i stilling. NK i kompani Valle var løytnant Hans Clement Holmsen. Da tyske styrker var på veg tilbake fra Midtskogen til Oslo, tok de norske soldater til fange ved Minnesundbrua. Her kom Holmsen seg unna ved å gjemme seg i ei veggrøft.

De to gardetroppene ble lagt fremst i stillingene nær Kupstua, hvor Pran hadde vært dagen i forveien.

Det er viktig å merke seg at den 20. hadde kompaniet til Pran med Ulrich Eide sitt mitraljøselag kun en mitraljøse, mens kompaniet til Valle som kom inn som avløsning ikke hadde ei eneste mitraljøse!

Det var soldater fra denne styrken som havnet i kamp med tyske soldater i området på toppen av Herbergskaret utpå dagen den 21. Under denne nærkampen, som utspilte seg på et begrenset område, falt flere tyske og norske soldater.

På norsk side falt løytnant Sven Holmsen. Han var bataljonsadjutant i bataljon Torkildsen. I tillegg falt fem mann fra 4. gardekompani. Det var Mads Berg, Petter Brenden, Salve Eieland, Frithjof Bjerknæs Jacobsen og Julius Didrik Svarterud. Gardeveteran Paul Kristian Aulie falt også her.

Under trefningen smalt en tysk håndgranat inn i en trestubbe ca. fem meter unna kaptein Sigvardt Pran. Han fikk da en granatsplint i det eneøyet under trefningen, og det førte til at han mistet synet på dette øyet.

På tysk side falt det mange soldater, men det er vanskelig å fastslå eksakt antall. Vi vet at tyskerne mistet 12 mann fra sitt 6. kompani fra Infanteriregiment nr. 345, og det var dette kompaniet som omgikk de norske styrkene via Amliskaret og havnet i denne nærkampen