Her lå 1. tropp fra 1. gardekompani med sin troppssjef løytnant Ole J. Johannessen. Soldatene bygde en barhytte og plasserte mitraljøsene rett foran denne. Stillingen ble beskutt av tysk artilleri fra Moelv, men granatene landet bak stillingen. I 1940 var det åpen skuddsektor ned mot rv. 50. I dag er det tett skog, og umulig å se ned på vegen.